Advokat Milica Krstić

Advokat Milica Krstić

Pravni fakultet završila je u Nišu. Pravom se profesionalno bavi od 2003. godine. Kao advokat na početku karijere radila je u advokatskoj kancelariji Olgice Stanković. Iskustvo u privredi stekla je radom u preduzećima "Građevinar" a.d. i "Žitopek" a.d., gde je i vodila pravnu službu. 2014. godine osnovala je kancelariju "Krstić" gde se bavi samostalnom advokatskom praksom.